Dịch vụ lắp đặt Camera tận nơi (Mức độ khó cao)

300.000 

– Đây là công lắp đặt tận nơi và hướng dẫn sử dụng sản phẩm ( Áp dụng với sản phẩm khách hàng mua tại Shop).
– Áp dụng cho 1 Camera/ 1 đầu ghi hình.
– Có 3 mức độ lắp đặt: “Mức độ dễ”, “Mức độ khó vừa” và “Mức độ khó cao) sẽ được nhân viên khảo sát vào báo chi tiết.

Dịch vụ lắp đặt Camera tận nơi (Mức độ khó cao)

300.000